Mathias Corvinus Collegium

Komáromy Gábor-ösztöndíj

Cook Communications

Laborczi Dóra

LDLaborczi Dóra 1986-ban született Nyíregyházán, 2012-ben végezte el az ELTE-BTK kommunikáció és médiatudomány mesterképzését. Jelenleg az Evangélikus Hittudományi Egyetem szociáletika mesterképzésére jár, emellett újságíróként dolgozik – elsősorban női magazinoknak (Nők Lapja, ELLE, Éva, La Femme) ír hátrányos helyzetű nőket, esélyegyenlőségi kérdéseket érintő témákról, mint amilyen a prostitúció, a szegénység, vagy a családon belüli erőszak. A Vörös Postakocsi című
irodalmi folyóirat internetes oldalán Alulnézet címmel tárcasorozatot vezet, melyben a kisebbségi és többségi társadalom békés együttélésének akadályait és lehetőségeit latolgatja. Emellett a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium önkéntes programjait, oktatáson kívüli foglalkozásait szervezi, ugyanitt a 2012/13-as tanév őszi félévében Romák a médiában címmel szemináriumot tartott. 2013. Januárjától a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóbizottságának tagja. Jelenleg férjével Nyíregyházán él.

A Komáromy Gábor ösztöndíjat a 2011/12-es tanévre nyerte el, egy hátrányos helyzetű nőkről és gyermekekről szóló cikksorozat megírására. Az ösztöndíj keretében rendszeresen tartózkodott az edelényi – Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű – kistérségének legeldugottabb zugában található, 90 százalékban mélyszegénységben élő romák lakta Bódvalenkén, ahol a Bódvalenke – Freskófalu projekt megismerése mellett, az ösztöndíj első cikkében elsősorban az itt élő nők hétköznapjaira, lehetőségeik szűkösségére koncentrált. (A második cikkben pedig egy bódvalenkei kislány egyetlen napját kísérte végig.) Az ösztöndíj keretében megírt cikkei a Hvg.hu oldalán jelentek meg, ahol ugyanebben a tanévben gyakornokként, majd újságíróként dolgozott.

Az MCC média szakirányának 2012 májusában megrendezett, A cigány út nem cigányút című kerekasztalának szervezője volt, egyúttal beszélgetőpartnerként is részt vett a disputában, Kerényi György, Dr. Aczél Petra, Szalóki Ági és Forgács István mellett.

Az ösztöndíj indította el afelé, hogy a kisebbségben élő nők helyzetével tudományos szinten is foglalkozzon, az ELTE-BTK kommunikáció és médiatudomány szakán írt szakdolgozatát Hátrányos helyzetű térségekben élő roma nők társadalmi szerepe címmel írta. A szakdolgozatból készült tudományos dolgozatával a 2013-as Országos Tudományos Diákköri Konferencián indul társadalomtudományi szekcióban.

Testközelből érintkezve ezzel az összetett problémakörrel, amelyben az alacsony oktatási, munkaerő- piaci és életszínvonalbeli hátrányokból adódó rossz egészségi állapot, szegénység, kirekesztettség mellett, etnikai illetve gender szempontok sajátos módon egyesülnek, az érdeklődő megfigyelést a tenni akarás váltotta fel. Ez motiválta abban is, hogy az ország számos másik, szegénységtől sújtott területére is ellátogasson (többek között Alsózsolcára, Berettyóújfalura, Nyíregyháza valamint Ózd szegénynegyedeibe), és ne pusztán az – elsősorban művészet és oktatásközpontú – integrációs
modelleket ismerje meg, hanem az ott élők történeteit, hétköznapi küzdelmeit is lejegyezze.

Az ösztöndíj során tett országjáró út alatt szerzett tapasztalatok végül túlmutattak egyetlen cikksorozat keretein, a téma iránti fogékonyság pedig hivatássá mélyült, ennek köszönhetően azóta is rendszeresen publikál a hátrányos helyzetű nőket és gyerekeket fokozottan érintő témákban, mint például az uzsora és prostitúció összefüggései. Az ösztöndíj folyamán – mind a terepen, mind pedig a mentorától – tanultakat kamatoztatja a roma szakkollégiumban és újságíróként végzett munkája során is.